Krise- og psykologhjælp
 - det er trygt at vide, at man kan få hjælp!

Kriser har det med at opstå meget pludseligt, og oftest er der behov for effektiv krisehjælp. Det kan fx være efter en arbejdsulykke, et overfald, ved belastning, fyring, svær sygdom eller skilsmisse.

Ingen kan planlægge, hvordan en medarbejder reagerer i en krisesituation. Men man kan skabe tryghed ved at vise, at der er draget omsorg for, at alle medarbejdere kan få professionel psykologhjælp, når de er i en krise. En hjælp, der er afgørende for effektiviteten i en organisation, fordi et velfungerende samarbejde i sidste ende handler om den enkeltes velbefindende.

Med 400 tilknyttede psykologer har Dansk Krisekorps en så omfattende og fleksibel organisation, at vi professionelt og hurtigt rykker ud både akut og mere planlagt.

Dansk Krisekorps psykologer er på vagt døgnet rundt og yder akut krisehjælp overalt i Danmark.

Vi rådgiver, så I kan forebygge og udarbejde beredskabsplaner. Derudover tilbyder vi international assistance, når situationen kræver det.

En lang række af Danmarks største virksomheder og organisationer har allerede sagt ja tak til Dansk Krisekorps – og de betaler kun, når de bruger os.

Du er også velkommen til at kontakte os.

  • Dansk
  • English
  • Norsk