Milepæle i Dansk Krisekorps

1994:          Dansk Supermarked laver beredskab med Dansk Krisekorps.                   
                    Det landsdækkende beredskab er på 25 psykologer.

1996:          Vi afholder de første kurser i Dansk Krisekorps regi, og det danner tradition.

2000:          Vi løser de første internationale opgaver.

2005:          Der sker en to-deling af opgaver: Akutte og mindre akutte.
                    Korpset er nu på 125 psykologer.

2008:          Aftale om dækning af sundhedsforsikringer.

2008:          De første chefpsykologer kommer til. Netværket vokser til 200.

2010:          Vi går fra ApS til A/S og indsætter en professionel bestyrelse.
                    Netværket er nu på 400  psykologer.

2012:          Aktiviteterne er ikke længere kun akutte og mindre akutte kriseydelser,
                    og vi opsplitter derfor aktiviteterne i fire virksomheder.

  • Dansk
  • English
  • Norsk