Sådan startede det

Efter flere års arbejde med akut krisehjælp og krisestyring, dannede cand.psych. Mette Nayberg og cand.psych. Morten Holler Dansk Krisekorps i 1994. 

Ønsket var dengang som nu at tilbyde virksomheder og organisationer professionel, psykologfaglig krisehjælp døgnet rundt gennem et landsdækkende beredskab. Ingen psykolog kunne løfte den opgave alene, men et netværk af kompetente psykologer kunne sammen klare udfordringen - ideen til Dansk Krisekorps var født.

I dag tæller Dansk Krisekorps mere end 400 psykologer. Mette Nayberg og Morten Holler, som har en lang erfaring med at yde krisehjælp, står stadig i spidsen og yder selv krisehjælp i specielle situationer, hvor omstændighederne kræver det.

De er begge involveret i kontraktforhandlinger, udarbejdelse af beredskabsplaner, monitorering af opgaver, afholdelse af kurser og foredrag samt udviklingsmøder og årlige evalueringer med Dansk Krisekorps kunder.

  • Dansk
  • English
  • Norsk