Kunde citater

Dansk -supermarked

"Dansk Supermarked A/S har samarbejdet med Dansk Krisekorps siden 1994, hvor den primære anvendelse sker i forbindelse med røverier og overfald i vores butikker.

Dansk Krisekorps udviser altid stor forståelse for de særlige problemstillinger i vores branche. De har hurtig responstid, der er altafgørende for det videre forløb, og de yder en målrettet behandling med gode resultater, hvilket er til glæde og gavn for vores medarbejdere.

Vi er meget tilfredse med samarbejdet!"

Trine Helle Sørensen, Forsikringsafdelingen, Dansk Supermarked 

Dansk Byggeri

"Et af vores medlemsvirksomheder var ude for en grim oplevelse på en byggeplads. Vi oplevede, at Dansk Krisekorps ydede virksomheden en god, hurtig og effektiv hjælp, så de kom over oplevelsen på en god måde. Det var derfor helt naturligt at begynde et samarbejde med Dansk Krisekorps."

Mette Møller Nielsen, HR, Dansk Byggeri

 Nærsikring

 ”Nærsikring A/S indgik i slutningen af 2011 et samarbejde med Dansk Krisekorps. Efter at have undersøgt markedet grundigt fandt vi frem til, at den bedste partner for os ville være Dansk Krisekorps. Vi har fået en professionel, fleksibel og troværdig medspiller, som sikrer os et landsdækkende 24 timers beredskab indenfor akut krisehjælp til vores kunder. Samtidigt har de forståelse for og indsigt i problemstillingerne indenfor arbejdsskadeforsikring. Vi har allerede her efter ganske kort tid mærket fordelene ved samarbejdet, som vi ser frem til at fortsætte i mange år.”

Torben Jensen, Salg og Udvikling, Nærsikring A/S

Deichmann.png

"Vi har valgt at samarbejde med Dansk Krisekorps, da de dækker hele landet og kan rykke ud med det samme, når krisen er ude."


Lykke Christensen, HR-koordinator, Deichmann Sko

NRS_logo_rgb.jpg

"I vores aftale med Dansk Krisekorps lægger vi vægt på, at vi - inden for en kort tidsfrist -kan få den kvalificerede hjælp, som er nødvendig ved akutte krisesituationer."

Karin Fahrman, HR og IT, Nørresundby Bank

 Emerson.png

"Vi valgte jer som samarbejdspartner, fordi I samarbejder med Tryg, som er vores udbyder af sundhedsforsikring. I denne forsikring er der akut krisehjælp tilknyttet, hvilken I varetager. Derfor var det et naturligt valg for os, at det blev jer, således at vi som virksomhed, uanset om medarbejderen deltager i sundhedsforsikringen eller ej, kun har én samarbejdspartner på dette område."

Peter Boeving, Director Human Resources, Marine Tank Management

Middelfart kommune.png 

"Krisekorpset yder en sikker og faglig ansvarlig behandling af vores medarbejdere med stor respekt og fokus på Middelfart Kommune som virksomhed. Vi oplever en god sammenhæng mellem krisekorpsets tilbud og de interne ressourcer, som Middelfart Kommune har valgt at prioritere på medarbejdernes sundhed. Som eksempel kan nævnes det samarbejde, vi oplever mellem vores egen psykolog og krisekorpset, når hun overtager en medarbejder efter det akutte forløb."

Henrik Mott Frandsen, Arbejdsmiljøchef, Middelfart kommune

Aarhus universitetshospital.png 

"Vi har valgt at samarbejde med Dansk Krisekorps A/S, da de kan yde den akutte psykologbistand i de tilfælde, hvor det er nødvendigt. For en arbejdsplads med 10.000 ansatte, hvor liv og død er en del af arbejdslivet, giver det en stor tryghed, at der altid kan tilkaldes psykologbistand. Det er desuden en fordel for os, at vi kun skal betale for de timer, hvor vi bruger ydelserne."

Lone Kaiser, Arbejdsmiljøkoordinator, Aarhus Universitetshospital

Sosu 

"Vi valgte at kontakte Dansk Krisekorps i forbindelse med revision af vores beredskabsplaner. Der havde længe været et ønske om mulighed for, at kontakte en krisepsykolog, såfremt behovet skulle opstå. Vi valgte at tegne kontrakt med Dansk Krisekorps, dels fordi vi var blevet anbefalet Dansk Krisekorps og dels ud fra den betragtning at vi ikke bandt os til et fast abonnement, men betaler for den ydelser vi måtte have brug for."

Karina Nygaard, HR-chef, SOSU nord

VUC vestegnen.png 

"Vi har valgt Dansk Krisekorps, fordi vi gennem en række samarbejder, har erfaret at krisehjælpen virker, har en ultrakort reaktionstid, brugerne er tilfredse med psykologernes arbejde og resultatet er godt. Endvidere finder vi det attraktivt, at vi ikke skal betale abonnement, men alene pr. ydelse."

Ole Fabech, direktør, VUC vestegnen

FDE.png ITD.png

"Vi har i ITD/FDE indgået en aftale med Dansk Krisekorps med henblik på hjælp i virksomheden og til vores medarbejdere i forbindelse med krisesituationer f.eks. pludselige dødsfald (medarbejder eller medarbejders nære familie), akutte livstruende sygdomme hos kolleger m.v.

Vi har i dag individuel dækning til psykologhjælp via vores sundhedsforsikring, men den dækker ikke "gruppehjælp" til ex. det team, hvor den ramte medarbejder indgår - eller for den sags skyld hjælp til lederen til at håndtere situationen.

Det har vi fået nu via aftalen med Dansk Krisekorps, der har et landsdækkende beredskab, der kan rykke ud med kort varsel og yde psykisk førstehjælp på vores arbejdsplads."

Jo Madsen, head of HR/internal service, ITD/FDE

Europark.png 

"EuroPark A/S har i en årrække benyttet sig af assistance fra Dansk Krisekorps A/S i de situationer, hvor vores medarbejdere bliver udsat for overfald eller chikane. Dansk Krisekorps har altid hurtigt været på pletten, når vi har haft vores behov, og de har udvist fleksibilitet i forhold til afvikling af samtaler, både i forhold til geografi og tidspunkter. Det er afgørende for EuroPark, at vores samarbejdspartner på dette område er topprofessionel, eftersom vores medarbejdere skal have den bedst mulige assistance i tilfælde af overfald i arbejdets medfør."

Michael Christensen, Økonomichef/Finance Manager, EuroPark A/S

NRGi.png 

"Dansk Krisekorps har gennem flere år været vores akutte beredskab. Når vi fx har skullet afskedige medarbejdere, har vi aktiveret Dansk Krisekorps med kort varsel og betaler kun, hvis vi faktisk bruger dem. En uvurderlig sikkerhed i svære situationer."

Jesper Rydal, HR konsulent, NRGi

  • Dansk
  • English
  • Norsk